กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อคณะผู้จัดทำ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม การอัพเดทข้อมูลสถานศึกษาด้วยไฟล์ Sch_xxxxxxxxx.XLS

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม งบประมาณรายหัว

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม ภาวะผู้มีงานทำ

   • รายละเอียดข้อมูล 49 รายการ ที่สถานศึกษาจะต้องกรอกให้ครบในระบบ ศธ.02
 
 
  :: เว็บลิ้ง ::
   • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
   

 


  ศธ.02 (STD2003)
  • อ.มานิต หิมานันโต 089-7484787 (เฉพาะโปรแกรม)
  • อ.วรกิจ วิริยะเกษามงคล 081-7116565
  • อ.สุรศักดิ์ ทองระอา 081-5828788
   
  ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาฯ (BMS2007)
  • อ.นิทัศน์ วีระโพธิประสิทธิ์ 089-7788589
  • อ.สมิทธ์ สุขขี 089-0785740
  • อ.สมโภชน์ ตามสายลม 081-8138607
  • นายจักรกฤษณ์ จันทร์รอด vecsupport@hotmail.com
   
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  • นางนุชรัตน์ เพ็งวัน 084-6887852

:: จัดทำโดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สัตหีบ ฉะเชิงเทรา และ นครนายก :: เว็บบอร์ด ศธ.02