กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อคณะผู้จัดทำ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม การอัพเดทข้อมูลสถานศึกษาด้วยไฟล์ Sch_xxxxxxxxx.XLS

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม งบประมาณรายหัว

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม ภาวะผู้มีงานทำ

   • รายละเอียดข้อมูล 49 รายการ ที่สถานศึกษาจะต้องกรอกให้ครบในระบบ ศธ.02
 
 
  :: เว็บลิ้ง ::
   • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
   

 
        ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 งวด 2 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

21 ต.ค. 2557
• ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

17 ต.ค. 2557
• ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ได้ส่ง/ไม่มี การจัดหลักสูตรระยะสั้น (นอกระบบ) งปม.2558 งวด1:: จัดทำโดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สัตหีบ ฉะเชิงเทรา และ นครนายก :: เว็บบอร์ด ศธ.02