กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อคณะผู้จัดทำ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม การอัพเดทข้อมูลสถานศึกษาด้วยไฟล์ Sch_xxxxxxxxx.XLS

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม งบประมาณรายหัว

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม ภาวะผู้มีงานทำ

   • รายละเอียดข้อมูล 49 รายการ ที่สถานศึกษาจะต้องกรอกให้ครบในระบบ ศธ.02
 
 
  :: เว็บลิ้ง ::
   • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
   

 
         ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จะดำเนินการปิดระบบ BMS ประจำปีงบประมาณ 2558 งวด 1 เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนทั่วประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. จากการตรวจสอบพบว่ามีสถานศึกษาที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเข้าระบบ bms.vec.go.th หรือนำข้อมูลเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลในระบบ จึงขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ดำเนินการข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบของท่านจะไม่รับก...  รายละเอียดเพิ่มเติม

13 ส.ค. 2557
• คำชี้แจงแบบฟอร์ม กง.1 และ การออกแบบฟอร์ม กง.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)

13 ส.ค. 2557
• แผนปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลฯ 2558

6 ส.ค. 2557
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 งวด 1

17 มิ.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษา 15 แห่ง ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูล

11 มิ.ย. 2557
• ขณะนี้ระบบปิดเพื่อประมวลผลข้อมูลทั่วประเทศ

10 มิ.ย. 2557
• ระบบ BMS จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลทั่วประเทศในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.

9 มิ.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษาซ้ำซ้อนและะยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

9 มิ.ย. 2557
• แจ้งเตือนสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายหัว งปม.3 งวด 3

29 พ.ค. 2557
• ขอให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

28 พ.ค. 2557
• แผนปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 งวดที่3:: จัดทำโดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สัตหีบ ฉะเชิงเทรา และ นครนายก :: เว็บบอร์ด ศธ.02