กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อคณะผู้จัดทำ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม การอัพเดทข้อมูลสถานศึกษาด้วยไฟล์ Sch_xxxxxxxxx.XLS

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม งบประมาณรายหัว

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม ภาวะผู้มีงานทำ

   • รายละเอียดข้อมูล 49 รายการ ที่สถานศึกษาจะต้องกรอกให้ครบในระบบ ศธ.02
   • เอกสารแบบฟอร์มบทสรุปสำหรับสถานศึกษา

   • แผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนนักศึกษา

   • ข้อมูลไฟล์ CSV ตัวอย่าง สำหรับใช้ในการอบรม
 
 
  :: เว็บลิ้ง ::
   • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
   

 
        สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาคาดว่าจะจบ สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาคาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ BMS ในปีงบประมาณ 2557 งวด 2 สถานศึกษาสามารถรายงานเป็นหนังสือราชการมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแลกำลังคนอาชีวศึกษา... รายละเอียดเพิ่มเติม

11 ก.พ. 2557
• ตารางการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระหว่างการรายงานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2556 งวด 3 และ ปีงบประมาณ 2557 งวด 2

28 ม.ค. 2557
• เปิดระบบ BMS

20 ม.ค. 2557
• ปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ

14 ม.ค. 2557
• เปิดระบบ BMS

9 ม.ค. 2557
• ปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ

9 ก.ย. 2556
• ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องจำนวนนักศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ 2557 งวด 1

7 ก.ย. 2556
• ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 งวด 1

5 ก.ย. 2556
• รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเข้าหรือนำข้อมูลเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูล และยังไม่ตอบเหตุผลข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ bms.vec.go.th ประจำปีงบประมาณ 2557 งวด 1 ณ เวลา 9.00 น.วันที่ 5 ก.ย. 56

3 ก.ย. 2556
• การติดต่อเจ้าหน้าดูแลระบบสามารถส่ง sms ได้ที่ 0846887852

19 มิ.ย. 2556
• Download แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร และอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 3:: จัดทำโดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สัตหีบ ฉะเชิงเทรา และ นครนายก :: เว็บบอร์ด ศธ.02