กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อคณะผู้จัดทำ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม การอัพเดทข้อมูลสถานศึกษาด้วยไฟล์ Sch_xxxxxxxxx.XLS

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม งบประมาณรายหัว

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม ภาวะผู้มีงานทำ

   • รายละเอียดข้อมูล 49 รายการ ที่สถานศึกษาจะต้องกรอกให้ครบในระบบ ศธ.02
 
 
  :: เว็บลิ้ง ::
   • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
   

 
        รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเข้าหรือนำเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลในระบบ bms.vec.go.th และข้อมูลบุคลากร ตามแบบ กง.2 รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเข้าหรือนำเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลในระบบ bms.vec.go.th ปีงบประมาณ 2558 งวด 1 และ รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูลบุคลากรและอื่นๆ ตามแบบ กง.2 ปีงบประมาณ 2558 งวด 1 ณ เวลา 16.30 น.วันที่ 2 กันยายน 2557
******
โดยขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ดำเนินการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น.... รายละเอียดเพิ่มเติม

2 ก.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลหรือนำข้อมูลเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลในระบบ bms.vec.go.th

1 ก.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเข้าหรือนำเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลในระบบ bms.vec.go.th และข้อมูลบุคลากร ตามแบบ กง.2

26 ส.ค. 2557
•

13 ส.ค. 2557
• คำชี้แจงแบบฟอร์ม กง.1 และ การออกแบบฟอร์ม กง.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)

13 ส.ค. 2557
• แผนปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลฯ 2558

6 ส.ค. 2557
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 งวด 1

17 มิ.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษา 15 แห่ง ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูล

11 มิ.ย. 2557
• ขณะนี้ระบบปิดเพื่อประมวลผลข้อมูลทั่วประเทศ

10 มิ.ย. 2557
• ระบบ BMS จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลทั่วประเทศในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.

9 มิ.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษาซ้ำซ้อนและะยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง:: จัดทำโดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สัตหีบ ฉะเชิงเทรา และ นครนายก :: เว็บบอร์ด ศธ.02