กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อคณะผู้จัดทำ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม การอัพเดทข้อมูลสถานศึกษาด้วยไฟล์ Sch_xxxxxxxxx.XLS

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม งบประมาณรายหัว

   • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม ภาวะผู้มีงานทำ

   • รายละเอียดข้อมูล 49 รายการ ที่สถานศึกษาจะต้องกรอกให้ครบในระบบ ศธ.02
 
 
  :: เว็บลิ้ง ::
   • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
   

 
        รายชื่อสถานศึกษา 15 แห่ง ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูล รายชื่อสถานศึกษา 15 แห่ง ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลหรือนำข้อมูลเข้าแล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลในระบบ bms.vec.go.th
1.วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
2.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
4.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
5.วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
6.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
7.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
8.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
9.วิทยาลัยเทคนิคถลาง
10.วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
11.วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
12.วิทยาลัยสาร... รายละเอียดเพิ่มเติม

11 มิ.ย. 2557
• ขณะนี้ระบบปิดเพื่อประมวลผลข้อมูลทั่วประเทศ

10 มิ.ย. 2557
• ระบบ BMS จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลทั่วประเทศในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.

9 มิ.ย. 2557
• รายชื่อสถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษาซ้ำซ้อนและะยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

9 มิ.ย. 2557
• แจ้งเตือนสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายหัว งปม.3 งวด 3

29 พ.ค. 2557
• ขอให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

28 พ.ค. 2557
• แผนปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 งวดที่3

27 พ.ค. 2557
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 งวด3

27 พ.ค. 2557
• การส่งข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 3 ขอให้สถานศึกษาใช้ STD2011 Std2011-Ver.516-12-04-2557:: จัดทำโดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สัตหีบ ฉะเชิงเทรา และ นครนายก :: เว็บบอร์ด ศธ.02